Marlene is a tense and immersive psychological horror story in which you star as the protagonist Ewan Brody. Ewan is on his way to visit his estranged sister at her remote cottage after hearing the news that his Niece Marlene has gone missing or possibly something worse. . .
Đánh giá chung:
Trái chiều (16) - 56% trên 16 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg10, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcOculus Rift. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.

Mua Marlene

 

Đánh giá

“Solid start to an intriguing story.”
UPLOADVR

“There are quite a number of VR psychological horror games out at the moment and Marlene is certainly one of the best.”
The Reality Sandwich

“Marlene is a thoroughly spooky game. The atmosphere and sound stage perfectly set the mood.”
CryMor Gaming

Về trò chơi này

The BETWIXT UPDATE released on the 6th of December adds graphical enhancements, more gameplay and more surprises!

Marlene is a tense and immersive psychological horror story in which you star as the protagonist Ewan Brody. Ewan is on his way to visit his estranged sister at her remote cottage after hearing the news that his Niece Marlene has gone missing or possibly something worse!

As you uncover the mystery by completing environmental tasks and puzzle solving you are relentlessly pursued by a mysterious figure who's motives are unclear.

Enter an interactive horror story that immerses the player in it's supernatural setting and piece together what has been happening around the estranged family.

Now playable without a VR headset. Joypad or mouse/keyboard supported.
Built for VR as a room scale experience for the HTC Vive & Oculus Touch
Environmental tasks, puzzle solving and object manipulation
Psychological horror visual and audio elements *Headphones are advised for the best audio experience*

Marlene is an indie game produced & developed solely by one individual with a goal to bring an 80's horror movie vibe to VR and PC gamers.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64 Bit
  • Bộ xử lý: i5 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 560 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64 Bit
  • Bộ xử lý: i5 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 970 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...