EggK47™ is a retro styled, addictive, and fast paced single player shoot 'em up featuring a hero chicken and it's gun!
Đánh giá chung:
Trái chiều (36) - 69% trên 36 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg9, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua EggK47

Mua Lorag Games BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: EggK47, Midnightland, Zombie Soldier

-25%
-28%
$10.97
$7.85
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (6)

12 Tháng 2

EggK47 T-Shirts Available Now!



The Official EggK47 T- Shirt Is Available Now In The New

Lorag Entertainment Online Shop!

https://www.loragentertainment.com/collections/t-shirts/products/eggk47-hero-t-shirt

2 bình luận Đọc thêm

Đánh giá

“Haha, looks hilarious”
Alexander Paschall - Epic Games

“Congrats! I threw an upvote on Greenlight”
Mike Fricker - Epic Games

“Its a fun fast paced action game”
Stockhouse

New EggK47 T-Shirts



NEW FOR 2019 GET YOUR OFFICIAL EGGK47™ T-SHIRT

ON LORAG GAMES NEW ONLINE SHOP

LORAGENTERTAINMENT.COM

FAST DELIVERY!

FREE WORLDWIDE SHIPPING!

https://www.loragentertainment.com/collections/t-shirts/products/eggk47-hero-t-shirt

Về trò chơi này

EggK47™ is a retro styled, addictive, and fast paced single player PC shoot 'em up featuring a hero chicken and it's gun!

There's something going on at Terror Taste Farms. The mean old greedy farmers have killed all the chickens...except one and now it's armed with it's EGG-K-47™

Fight off the farmers, zombies and collect all the golden eggs to continue this epic journey.

NEW SPOOKY HOLLOWS MAP

New Halloween themed Spooky Hollows map recently added featuring chicken eating zombies, giant spiders, creepy atmosphere and deadly fog.

GAME IMPROVEMENTS IN THIS UPDATE

1.Mouse Controls are fixed (no longer inverted)

2.Now collect 25 Eggs to pass each level (offers more balanced gameplay)

3.Chicken and Enemy Super Automatic Ragdoll Mode (more fun to watch everyone die now)

4.New Free Spooky Hollows Map (Its really spooky...scare your friends)

5.Zombies (Cause everyone loves some zombies)

NEW SCREEN RESOLUTION OPTIONS ADDED

Since EggK47™ is the most advanced game in the universe and winner of the prestigious "Best Game Ever To Be Coded,Ever" Award by Dan's Basement Computer Game Review Quarterly Magazine we want all players to have the option to run EggK47™ in multiple screen resolutions. You asked, You demanded and we listened...
so you can now find these updated options below in the games main menu.

Alt+Enter [FULLSCREEN DEMON CHICKEN MODE]

1920 x 1080 [YOUR BADA$$ DESKTOP]

1280 x 720 [YOUR DADS CRAPPY LAPTOP]

640 x 480 [YOUR GRANDMAS DISCONTINUED DELL COMPUTER]

You can now run the game on even the slowest potatos and Desktop PCs from 2009 and above. If EggK47™ doesn't run on your PC consider a job selling door to door starter vape kits or mail order 1970's Sea Monkeys and earn some money to buy a new computer.

"Be The Hero....Be The Chicken" in EggK47™

LORAG GAMES

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 64-bit or higher
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...