Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Dreadful is a survival horror game that features an altered gameplay style with third-person navigation currently in development.
Đánh giá chung:
Trái chiều (10) - 60% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg09, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early access program is the best way to include the passionate horror fans into the development process as it gives us the ability to get feedback to make the game better and unique, we also have used Early Access as an opportunity to grow our relationship with the community.

There are many tested features planned to be added which are not included in the early access version .”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“For now, the development of Dreadful is projected to run between 5 to 7 months ,we want to be sure everything is working as intended with our players and that there is a minimal amount of bugs presented in the final version and that the game is optimized enough to work smoothly on almost all your gaming setups.

We will continue to push monthly updates until full launch as we want to ensure that the game we release is the best version possible”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of Dreadful will be a high-quality, highly-polished game, we are constantly improving the combat system and we are working hard on the animations to make them look as realistic as possible using motion capture technology.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game is stable and playable but it's very early state. The basics of the game are done.

Dreadful currently has :

- Optimized and finished breathing and AI detection systems when playing in first person.

- 2 types of enemies with different mechanics when transitioning from first person to third person ,even the combat mechanics changes.

- 4 completed levels.

- When playing in first person ,the only weapon the player has is his breath and when playing in third person ,the player will find a weapon to defend himself against Mary's creatures.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Dreadful is expected to see a price increase at launch.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Communication with the community is crucial. We will invite certain players to test our new features and we will post dev diaries, updates on our website, Facebook page and Twitter account and we will be publishing videos related to the process of development on our YouTube channel.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Dreadful

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Dreadful is a survival horror game that features an altered gameplay style with third-person navigation currently in development by Green Eye Games.

Storyline


A former sergeant named Smith shot his wife Mary and two young children Chris and Rebecca to death before turning his shotgun on himself. Investigators said that the main reason behind his act is still unknown to this day and many police reports said that neighbors heard loud noises coming from the house at midnight but when police came to the scene they found no one.


You will take control of David Hill, a 35 years old journalist and reveal the truth behind this tragic event and the strange noises coming from this house.

“Believe only half of what you see and nothing that you hear.” - Edgar Allan Poe

Key Features


 • The Environment
Dreadful will be set in a house where an entire family was killed and a town where everything you see is Mary's creation, you will check every corner, every object, inspect anything unusual, you will be able to use anything you can see in the game .

 • True Horror
We are sure that the game will mess with your mind and exploit your imagination. When developing the game we thought about every move that the player can make, we believe that your imagination is a weak spot.

 • Game mechanics
Your Breath is your main weapon. There are a lot of ways to defend yourself in Dreadful but Controlling your breath and fear is your main weapon when you are in the house.

We have set up an AI system that will make the entity "Mary" smells and detects your fear, so always keep an eye on your heartbeat speed.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista / 7 / 8 / 10, 64-bits
  • Bộ xử lý: Core i3-530
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB VRAM NVIDIA Geforce GTX 650 / ATI
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 7 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH: TBD

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...