Find yourself under ground in this selection of Halloween party mini games, designed to spook and scare as you explore three underground levels. Start by finding yourself in an open grave with options to enter The Crypt, The Pyramid and The Mine. Battle rising water levels, mummies and giant spiders.
Đánh giá chung:
Trái chiều (21) - 66% trên 21 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg9, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi Six Feet Under

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Find yourself under ground in this selection of Halloween party mini games, designed to spook and scare as you explore three underground games. Start by finding yourself in an open grave with options to enter The Crypt, The Pyramid or The Mine. Each level has it's own individual game play including;
- throwing brains across a Crypt to knock skulls off their staffs before the water level rises above your head
- hitting mummies with a shovel to keep them at bay
- Firing an old gun into the dark tunnels of a mine to fend off giant spiders

The scores from each level total up to a grand total score. Ideal mini games for a spooky Halloween party where you and your friends can take it in turns to enter the dark depths below and play the party games. Each level is quick and easy to learn so no long investment in time required to get started and comparing scores with your friends.

Survive as long as you can against the angry mummies and jumping spiders to achieve a higher score. Simple, uncomplicated and spooky.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: 10
    • Đồ họa: Nvidia GTX 980 or better

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...