Like puzzles? Like explosions? Well then, let's smash some planets together... Play in 2D with keyboard and mouse, or turn it up to eleven and experience full-on planet smashing glory in Virtual Reality with the HTC Vive or Oculus Rift.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg9, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Planet Smasher

 

Về trò chơi này

Smash planets together in this three dimensional puzzle game. Smash asteroids together to make moons, moons together to make planets, and planets together to make the stars and beyond. What can you create in your universe? How quickly can you create it?

Satisfyingly addictive - the fate of the universe is in your hands...

Key features:


 • Play in 2D with keyboard and mouse, or experience fully immersive Virtual Reality and play in three dimensions with the HTC Vive or Oculus Rift.
 • Completely unrealistic physics with outrageous explosions.
 • Fully configurable with multiple challenges and difficulty levels.
 • Online leaderboards and statistics.
 • Steam achievements.
 • Images courtesy of NASA/Goddard Space Flight Centre and NASA/JPL-Caltech.

Controls:

 • Keyboard: Fully configurable keyboard mapping - edit file "keyboard.cfg". Default mapping is to smash planets with WSAD / num-pad / arrow keys, shift and control, menu toggle with spacebar, select with WSAD / num-pad / arrow keys and return/enter, but can be easily edited to support any other mapping.
 • Mouse: Smash planets by right clicking, moving in the desired direction and releasing. Menu toggle with the menu icon, select with point and right click.
 • HTC Vive: Smash planets by pressing the trigger, moving in the desired direction and releasing. Menu toggle with the menu button, select with point and trigger.
 • Controller: Fully configurable controller mapping - edit file "controller.cfg". Default mapping is for the XBox One controller, but can be easily edited to support other controllers / joysticks.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1 or greater
  • Bộ xử lý: Intel® i3-2310M equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel® HD Graphics 3000 equivalent or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Play on a two dimensional square grid with a low spec PC (above requirements are for a 5 year old laptop which can run Planet Smasher with no issues)
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 SP1 or greater
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 970 / AMD Radeon™ R9 290 equivalent or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Play on a three dimensional cubic grid in Virtual Reality (above requirements are the minimum recommended for the HTC Vive / Oculus Rift)
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...