GUN GODZ is a first person shooter about gun, gangster rap and the rich culture of Venus. Players try to escape the jail of a hotel, which is the only building on Venus and is owned by a record-label owner who happens to be the God of Guns.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (654) - 87% trên 654 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi GUN GODZ

 

Về trò chơi này

GUN GODZ is a first person shooter about gun, gangster rap and the rich culture of Venus. Players try to escape the jail of a hotel, which is the only building on Venus and is owned by a record-label owner who happens to be the God of Guns. Featuring a fully Venusian soundtrack by Jukio 'KOZILEK' Kallio and a single English track with rap lyrics by Adam 'Doseone' Kidd.

GUN GODZ was created for the Venus Patrol Kickstarter and was only released as part of a bundle of games including a new Superbrothers game and Adam Atomic's CAPSULE.

Features
 • Fast paced gun- and melee combat in a stylish presentation.
 • 12 levels, 4 secret levels and tons of speedrunning options.
 • Full Venusian soundtrack by Jukio "KOZILEK" Kallio and Adam "Doseone" Kidd.
 • Player health doesn't recharge.
 • Most emotional ending in a videogame to date.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

GUN GODZ is a first person shooter. As such, it portrays frequent violence.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.2Ghz or higher
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128MB or more
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.5 or later
  • Bộ xử lý: 1.2Ghz or higher
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128MB or more
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes
* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.1 or later
  • Bộ xử lý: 1.2Ghz or higher
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128MB or more
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes

Thẩm định viên nói gì

27 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...