A sci-fi Tower Defense game where your space shuttle is invaded and you have to build mazes of defensive towers to stop the enemies.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Shuttle Siege

 

Languages

Shuttle Siege isn't localized at the moment, but some translations are planned for future updates, including Spanish, Italian, Russian, and Polish. If you know any other language and wish to help translate the game, we welcome you to! Please leave a message in our Discussion or our Facebook page.

Về trò chơi này

We are under attack. An unidentified alien mechanical species has breached the hull and is entering the shuttle. We need to place our defenses now.

Shuttle Siege is a sci-fi Tower Defense game in which you defend your space shuttle from the invasion of metallic creatures. It distinguishes itself from classic Tower Defenses in that you can design a path for the invaders using your buildings, an aspect that very few games have (including Desktop Tower Defense and Fieldrunners). Challenging maps, powerful towers, and various types of enemies are going to give you a fun, fresh experience.

Features


 • 10 different enemy types and unique bosses
 • 7 helpful towers in your weaponry
 • 7 Powers unlocked by fully upgraded towers
 • 8 challenging levels
 • Endless mazing possibilities

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256 MB graphics memory
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...