Factory Engineer is a factory simulation game which is about creating a huge automated factory by building production lines to create products and make money. Start with simple products,make money,unlock technologies then create the most sophisticated products.
Đánh giá chung:
Trái chiều (96) - 43% trên 96 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Factory Engineer

Mua Automation Minds BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Survival Vacancy, Factory Engineer

-20%
$23.98
 

Về trò chơi này


Infinite Loop of fun
 1. Create finished products
 2. Make money
 3. Unlock more advanced technologies and machines
 4. Create more advanced finished products
 5. Make more money
 6. Grow your factory
 7. Go to step 1


Play Factory Engineer and unleash your inner engineer.

Features
 • Start with simple raw materials,and go complex as deep as you can.
 • Recycle scrap to get special resources.
 • More than 20 machines with different abilities and duties.
 • More than 70 items to craft.
 • Deep Tech tree to improve and unlock new technology.
 • Leaderboard to measure your factory efficiency,Build more efficient factory to get better rank on the leaderboard and compete with your friends.
 • Several achievements,try to unlock them all.
 • Micromanagement.
 • Build your factory in your way,tweak everything to make your factory profitable.
 • Demand and market saturation affect your profit.
 • More complex items, more profits.
 • Dont stall your factory because of money,go and get a loan and keep your factory running.
 • Several challenging objectives,choose your favourite objective "Profit target,Prduction volume target,Unlock specific product within time limit.....and more".
 • Sandbox mode with unlimited money to expand you factory without limitations.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7,8,10
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB graphics card
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7,8,10
  • Bộ xử lý: Quad Core 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB graphics card
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6.8, 32/64-bit
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB graphics card
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Latest Mac OS
  • Bộ xử lý: Quad Core 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB graphics card
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.0.2
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB graphics card
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...