Conquer the blue movie Olympus in this fun & kinky RPG. Collect ludicrous items, level up your stats and compete with other stars!
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (13) - 69% trên 13 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (643) - 60% trên 643 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg08, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Big Bang Empire

Chơi miễn phí
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (4)

7 Tháng 1

Game Update!

The following changes were deployed today (2019-01-08):
-----------------------------------------------------------------------------
New Features
General
• You can now repeat the dates with girls in the dating feature.
• Repeated dates reward you with stat points, as well as a random epic item.Studio Chat
• It is now possible to link to players and studios in the studio chat.
• To link to a player, simply use an @ in front of the player's name: @<Player Name>
• To link to a studio, put the studio's name in quotation marks: "<Name of the Studio>"New items for future events and specials have been added:
• We've added 5 new items for female characters, which can be obtained during special events.
• We've added 5 new items for male characters, which can be obtained during special events.Maintenance
General
• It was possible that the navigation menu disappeared after clicking on a friend in the friend bar. This issue has been fixed.
• Several smaller issues have been fixed.Best,
Your Big Bang Empire Team
0 bình luận Đọc thêm

17 Tháng 12, 2018

Can’t wait until xmas is finally here? We’ve got you covered!In our big holiday event from Dec. 18th to Dec. 27th, you’re hosting your very own Christmas party. Fulfill exciting event tasks to keep your guests entertained and earn exclusive rewards! As a cherry on top, there’s a special xmas movie set available. Shoot the hottest 3 star xmas movie ever and claim even more exclusive and festive rewards!

From Dec. 22nd to Dec. 26th, we’ve got some seriously hot seasonal offers for you in stock. Stop by the Diamond shop and check out our amazing Christmas Diamond Packages!

Don’t miss out on this!

Happy Holidays - see you in Big Bang Empire!
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

The world is full of adventure, just not in your little hometown Tellville. A career in the erotic showbiz is obviously the best way out of there. So sign up for ridiculously funny missions and conquer the blue movie Olympus! Big Bang Empire casts a humorous glance at one of mankind’s favorite pastimes and the business that surrounds it. Create your individual adult movie star, improve your skills, collect sexy items, team up with fellow stars in a studio and show everybody else who's boss! (But don't show it to your boss)

Features:
 • Humorous comic style
 • Individual character creation
 • Funny missions
 • PvP against other stars
 • GvG against other studios
 • Sexy outfits and accessoires

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel Pentium or compatible
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...