$1 Ride is a casual game with a fast paced, timing and reflex testing game-play style. Travel through space at warp speed! Collect power ups to increase your speed or risk your fuel to collect money, missiles and more.
Đánh giá chung:
Trái chiều (86) - 56% trên 86 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg07, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua $1 Ride

 

Về trò chơi này

$1 Ride is a casual game with a fast paced, timing and reflex testing game-play style.
Travel through space at warp speed! Collect power ups to increase your speed or risk your fuel to collect money, missiles and more.

$1 Ride Features

 • - Collect power ups and loot as you fly through space.
 • - Do battle with your friends on the leaderboards.
 • - Unlock new ships.
 • - A fantastic soundtrack by Eric Matyas.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: 1.5Ghz or better
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0 Compatible
  • Lưu trữ: 45 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...