In Virtual Battlemap you build a 3D battle maps, and then export Print & Web Quality 2D map images to be used in tabletop play or online play. Using the simple but powerful map editor you can build any battle map you want. You can also use the 3D maps with table projectors and Screen in table systems.
Đánh giá chung:
Trái chiều (67) - 55% trên 67 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
15 Thg07, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (41)

0 bình luận Đọc thêm

29 Tháng 3

Multi-Export Patch

Welcome Everyone,

Windows Update had caused a bit of an issue with Virtual Battlemap's ability to export images more than one at a time. We've had a team working on this for a while, and it is now...

RESOLVED!!

Enjoy exporting all you like.. using the "Numpad Number Keys" for [Web Quality] exports and the "F Number Keys" for the [Print Quality] Exports!


** Thank you for being patient while we resolved this issue!
0 bình luận Đọc thêm

Về phần mềm này

Build, Export, Play

In Virtual Battlemap you build a 3D battle maps, and then export Print & Web Quality 2D map images to be used in tabletop play or online play. Using the simple but powerful map editor you can build any battle map you want. You can also use the 3D maps with table projectors and Screen in table systems. Works with Fantasy Grounds, Roll20 and many others!


High Print Quality Exports

You can export high resolution Images that can be printed as full battle map posters like the ones you get with many pen and paper gaming rule sets including Dungeons & Dragons and Pathfinder.

Web Quality Exports

You can also export high quality "web friendly" images that can be used in Virtual Tabletops and web based system. Works great with programs like Fantasy Grounds 2, Roll20, MapTool, OpenRPG, Battlegrounds, D20Pro, EpicTable.

Features

 • Multiple Dungeon Styles
 • Over 700 Dungeon Pieces to build you ultimate dungeon!
 • Over 35 DM Markers
 • Real Time Lighting (You Control)
 • Cool Particle Effects
 • Control Scale
 • Map Grids (None, Square, Hex)
 • Map Sizes (Extra Small, Small, Med, Large, Extra Large Extra Extra Large, Giant, Huge)

** We are still actively patching and adding in customer requests even though we have passed early access!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Requires a 64-bit processor and operating systemWindows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5/i7 or AMD Phenom II x4
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon 4870/5770/6770 or Nvidia GeForce GTX 260/460/550 Ti
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: None
  • Ghi chú thêm: Higher quality map exports require more ram.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5/i7 or AMD Phenom II x4
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon 7870/R9 270 or Nvidia GeForce GTX 660 Ti/760
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: None
  • Ghi chú thêm: Higher quality map exports require more ram.

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...