Wondership Q is a 2D action RPG with sandbox elements. You play as the protagonist of this story who’s suddenly been turned into a cat by a witch. Fly through the air on your very own airship, solve mysteries, and craft until your heart’s content!
Đánh giá chung:
Trái chiều (14) - 42% trên 14 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg07, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Wondership Q

 

Về trò chơi này

Wondership Q, released as Airship Q for PS Vita, is a 2D action RPG with sandbox elements. You play as the protagonist of this story who’s suddenly been turned into a cat by a witch. Not only that, but now it’s your job to save your kidnapped brother. Fly through the air on your very own airship, solve mysteries, and craft until your heart’s content!

Development of Wondership Q started with just 3 people full of passion. Thanks to the support of many, this game gained successful crowd-funding at a service called Makuake in 2013, and from there it just kept growing and growing. Get ready to take yourself on an amazing adventure!

Features

Craft, Craft, Craft Away!
Creativity is the key to exploring and surviving this vast world. You’ll need to get really inventive to work your way out of some sticky situations. Let your imagination run wild!

Use the Natural World to Your Advantage
Rain falls, water flows, plants grow, and fire burns... Use your knowledge of the natural world as you run, jump, fly, dig, build, fight, and more! Your actions create a unique world you could never have imagined.

Enjoy Nostalgic Pixel Art
Wondership Q is full of gorgeous pixel art, reminiscent of classic and beloved retro games, but with modern gameplay.

Create Your Own Worlds!
Not only is there an RPG-like story mode, there is also a world creation mode where you can create your very own stages. Then, place start and goal flags in the world you’ve created in challenge mode! See if you can defeat your own imagination.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows (7, 8/8.1, 10) 
  • Bộ xử lý: 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 2500 MB RAM
  • Đồ họa: Video Memory 128 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Shader Model 2.0+ / OpenGL 3.0+
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows (7, 8/8.1, 10) 
  • Bộ xử lý: Dual-Core 3.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 4000 MB RAM
  • Đồ họa: Video Memory 256 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Shader Model 2.0+ / OpenGL 3.0+

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...