Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc ePic Character Generator trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
18 Thg07, 2016
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc ePic Character Generator trên Steam để có thể hoạt động.

Mua ePic Character Generator - Season #3: Portrait Male

Mua Season #2 Pro Bundle BỘ (?)

Bao gồm 27 vật phẩm: ePic Character Generator - Season #2: Female Drow Spellcaster, ePic Character Generator - Season #2: Female Modern #1, ePic Character Generator - Season #2: Female Pirate, ePic Character Generator - Season #2: Female Sorcerer, ePic Character Generator - Season #2: Male Adventurer, ePic Character Generator - Season #2: Male Modern, ePic Character Generator - Season #2: Male Superhero, ePic Character Generator - Season #2: Male Supernatural, ePic Character Generator - Season #2: Male Sci-fi, ePic Character Generator - Season #2: Muscular Barbarian, ePic Character Generator - Season #2: Muscular Supernatural, ePic Character Generator - Season #2: Male Warrior, ePic Character Generator - Pro Version, ePic Character Generator - Season #2: Female Elf, ePic Character Generator - Season #2: Female Fae, ePic Character Generator - Season #3: Portrait Male, ePic Character Generator - Season #2: Female Halloween, ePic Character Generator - Season #2: Female Warrior, ePic Character Generator - Season #2: Female Modern #2, ePic Character Generator - Season #2: Bestiary, ePic Character Generator - Season #2: Female Sci-fi, ePic Character Generator - Season #2: Female Post-apocalyptic, ePic Character Generator - Season #2: Female Adventurer #1, ePic Character Generator - Season #2: Female Barbarian, ePic Character Generator - Season #2: Female Adventurer #2, ePic Character Generator - Season #2: Female Supernatural, ePic Character Generator - Season #3: Portrait Female

-20%
$184.53
 

Về nội dung này

Dive into this completely new take on the generator and create your very own Male portraits in no time!
The output resolution of this pack is 1010 x 1200 pixels.
External artwork by Peter Temesi.

Available categories:
- 5 skins
- 11 beards
- 9 ears
- 15 eyes
- 8 eyebrows
- 15 hairs
- 11 lips
- 14 moustaches
- 13 noses

- 2 filths
- 1 hat
- 2 hats with hair
- 1 headwear
- 2 horns
- 1 item
- 2 necklaces
- 7 scars
- 7 skin details
- 5 tattoos
- 12 tops

- 8 backgrounds

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows® XP
  • Bộ xử lý: Intel® Pentium®4 1.5GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 1024 x 768 pixels
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows® 7 or better
  • Bộ xử lý: Intel i3 @ 2GHz or better
  • Bộ nhớ: 1 MB RAM
  • Đồ họa: 2560 x 1440 pixels or higher desktop resolution

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...