A high octane, high flying, fast dodging, gentle gliding, quick ducking, manic swooping (and occasionally crashing) game that redefines the word addictive.
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
27 Thg05, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcWindows Mixed Reality. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.

Mua Leave The Nest

 

Đánh giá

“My wings look absolutely gorgeous”
Awesome – GamingWiggler

“Significance lies in its characteristic barriers educational function, "Life is always a surprise," is the true meaning of life.”
yingyanvr

Về trò chơi này

If you’ve ever had a dream of flying, wanted to feel the wind in your hair, wanted to soar and dive among trees of the forest, race trains and cruise perilously close to dangerous volcanoes, then this game is for you.

Flap your little wings to take off from your cozy nest, and embark on an adventure as you fly through the world, passing through peaceful forests, Persian cities, volcanic vistas and more. Earning bonus points and multipliers along the way, flying high will earn you that ever so valuable 2x bonus, but you can't stay up there forever as the air's too thin to flap.

“Leave the nest is too addictive, and simply shouldn’t be released on an unsuspecting public”
Reviewers privacy respected.

“I can’t remember EVER having so much fun flapping my wings”
A pigeon interviewed at the space needle.

“There was a time when I wanted to see the world, but not anymore. Not now I’ve tasted the experience of flight in ‘Leave the nest.’”
Harvard law dropout.

-Inspired art style with compelling environments which set an ever increasing challenge.
-Compete against the world or your personal best scores.
-Soar high above the clouds for double bonuses.
-Collect coins and power-ups
-Dive through open windows, dodge volcanic eruptions as you weave through the world.
-Steam trains that come and go to help set your pace and win achievements.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 10
    • Bộ xử lý: I5
    • Bộ nhớ: 8 GB RAM
    • Đồ họa: GTX970
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...