Đây là nội dung bổ sung cho Baldur's Gate II: Enhanced Edition, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg06, 2016
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

 

Về nội dung này

Baldur's Gate II: Enhanced Edition Official Soundtrack

Composers Michael Hoenig, Inon Zur, Howard Drossin, and Sam Hulick

Experience the unforgettable original soundtracks for Baldur's Gate II and Throne of Bhaal composed by Michael Hoenig, Inon Zur, and Howard Drossin, plus 15 new tracks by Sam Hulick.

All 82 tracks (Including 34 that have previously never been released) are provided in both MP3 and lossless FLAC format, for your listening pleasure. Total Length: 113 min, 50 sec.


Danh sách nhạc

Đĩa 1
Đĩa 2
Đĩa 3
1
Main Title
2:03
2
Jon Battle and Peace
1:43
3
Gaelan Bayle Sailing
1:14
4
Asylum Journey
2:05
5
Underdark
3:02
6
City Gates
1:22
7
Trademeet
1:00
8
Waukeen's Promenade
1:28
9
The Pirate Isle
0:56
10
Taverns
1:22
11
The Domain of the Dragon
3:34
12
Jon Irenicus Encounter Theme
1:26
13
The Slums
1:16
14
Forest Battle 1
1:19
15
Forest Battle 2
1:02
16
Plains Battle 1
1:14
17
Plains Battle 2
1:20
18
Mountain Battle 1
0:59
19
Mountain Battle 2
1:07
20
City Battle 1
1:00
21
City Battle 2
1:08
22
Nightmare in the Docks
1:42
23
The Planar Sphere
0:46
24
The Druid Grove
0:51
25
The Asylum
0:59
26
The Dreams
3:02
27
Romance 1
2:04
28
Romance 2
1:15
29
The Bad
1:37
30
The Good
1:32
31
Sewer Battle
2:19
32
Amongst the Sahuagin
1:03
33
Shadow Battle
1:04
34
Temple District
0:27
35
The Shadow Portal
1:15
36
Dungeon Battle 2
1:15
37
Astral Prison
1:25
38
Kalah's Theme
0:26
39
The Copper Coronet
1:09
40
Temple of Helm
0:45
41
De'Arnise Hold Besieged
0:41
42
De'Arnise Hold Liberated
0:38
43
The Beholder Dungeon
1:58
44
Khalid's Death
1:08
45
Anomen Romance
0:59
46
The Umar Hills
1:09
47
Red Dragon Battle
1:08
48
The Thieves' Guild
0:29
49
The Vulgar Monkey Tavern
1:42
50
Wealthy Estate
1:21
51
Amaunator Temple
1:42
52
Irenicus Final Battle
1:10
53
Throne of Bhaal Theme (ToB)
1:59
54
Forest of Tethyr (ToB)
1:14
55
Pocket Plane (ToB)
1:53
56
Melissan's Theme (ToB)
1:46
57
Saradush Under Siege (ToB)
1:28
58
Fire Giant March (ToB)
1:43
59
Dream (ToB)
1:33
60
Bhaal Spawn Battle (ToB)
2:21
61
Amkethran (ToB)
1:54
62
Abazigal's Enclave (ToB)
1:19
63
Dreams of Bhaal (ToB)
1:38
64
Sendai's Enclave (ToB)
1:47
65
The Mana Forge (ToB)
1:09
66
Melissan Battle (ToB)
1:53
67
The Hidden Refuge (BGII:EE)
1:05
68
Raid on the Red Wizards (BGII:EE)
1:17
69
Our Haven is Lost (BGII:EE)
1:07
70
Neera's Final Confrontation (BGII:EE)
1:13
71
Rendezvous at Dusk (BGII:EE)
1:09
72
The Heretic Temple (BGII:EE)
1:08
73
The Mines of Clan Deepstone (BGII:EE)
1:07
74
Dorn the Punisher (BGII:EE)
1:14
75
Resurrection Gorge (BGII:EE)
1:12
76
The Great Tree (BGII:EE)
1:04
77
Storming the Silver Heaven (BGII:EE)
1:20
78
Korkorran's Lair (BGII:EE)
1:09
79
Tomb of the Unborn Prophet (BGII:EE)
1:07
80
Claw of the Black Leopard (BGII:EE)
1:12
81
Dragomir's Embrace (BGII:EE)
1:07
82
Jaheira Romance (Unreleased)
1:10


Thực hiện bởi

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 1 GHZ
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible
  • Lưu trữ: 822 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Windows Compatible
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo or equivalent
  • Lưu trữ: 822 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo or equivalent
  • Lưu trữ: 822 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires Steam Run-Time

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...