Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Smash worms or slither trying! Warning: Incredibly addicting Multiplayer Game!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (4,536) - 80% trên 4,536 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg05, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Worm.is: The Game

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

** From the creators of Mitos.is: The Game (82% positive reviews). **

Here it comes ... Worm.is: The Game!

Smash worms or slither trying!
Warning: Incredibly addicting Multiplayer Game!

You are a worm and you slither around looking for food to eat to get longer. Other worms, likewise, slither around you seeking for food and trying to cut in front of you. When your head hits another worm you become food for worms. Try to intercept your enemies as they slither to kill them and eat their mass. Finally, beware of the viruses!

Wormis allows you to:
- Two Game Modes: Free to Play, Random Team, Others coming soon
- Private rooms to play with friends
- Eat food to gain length
- Cut other worms' way to kill them and finally eat them
- Stay away from viruses: they slow you down and absorb your mass
- Expel mass to give it to other worms
- Have a lot of fun!

Coming soon
- Custom skins
- Items and equipment
- Much more! Stay tuned!

Music "a new Monster" by h3ctic. Thank you!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.33GHz or faster x86-compatible processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ Duo 1.83GHz or faster

Thẩm định viên nói gì

47 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...