Maui is a free action-adventure game based on Hawaiian mythology. The game features an innovative "stat grid" that lets you switch stats on the fly to face any situation.
Đánh giá chung:
Trái chiều (345) - 47% trên 345 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Maui

Miễn phí
 

Về trò chơi này

The gods have trapped your sister. Prove yourself worthy to bring her back.

Maui is a free action-adventure game based on Hawaiian mythology. The game features an innovative "stat grid" that lets you switch stats on the fly to face any situation.

Features:
 • Play the game completely for free--no microtransactions, no DLC, just a free game for you to play
 • Explore a beautiful ancient Hawaiian island
 • Innovative "stat grid" lets you switch character stats instantly at any time
 • Collect offerings and face trials from the gods
 • Narrative and mechanics drawn directly from Native Hawaiian culture and mythology

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Bộ xử lý: Intel i5 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Not recommended for Intel onboard graphics
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...