Explore an abandoned tourist attraction, test your shot at the Shootin' Gallery, then board the mine cart ride for a descent into Hell! A thrilling new horror experience for the HTC Vive. Can you make it out Alive?
Đánh giá chung:
Rất tích cực (356) - 86% trên 356 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg10, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Ghost Town Mine Ride & Shootin' Gallery

 

Về trò chơi này

"Ghost Town Mine Ride & Shootin' Gallery" is a thrilling new interactive VR horror experience designed for the HTC Vive. In this approximately 25 minute scenario, you are exploring an abandoned tourist attraction, The "Ghost Town Mine Ride & Shootin' Gallery", built at the site of the old Black Rock Mines, which many claim is actually haunted!
Equipped with a flashlight and six shooter, you must keep your wits and have a steady aim if you hope to make it out alive!

Features both on-foot and on-rails sequences!

Warning!
This is a high speed horrifying thrill ride that could cause motion sickness for certain users.
User discretion is advised.
Vive Headset and controllers required!

Available for Arcades on SpringboardVR
Available for Arcades on SynthesisVR

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 64 bit
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590, AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970 / AMD R9 290 equivalent or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 64 bit
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590, AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970 / AMD R9 290 equivalent or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...