Plastic PlayGround is a fast paced, team based, LAN multiplayer first-person shooter. In PPG you play as everyones favorite toy only this time you get to run, jump, jetpack, grapple, and fly. The goal is to capture as many control points as you can while eliminating and evading hostile toys from the enemy team.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (143) - 32% trên 143 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Plastic Playground

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Plastic PlayGround is a fast paced, team based, LAN multiplayer first-person shooter. In PPG you play as everyones favorite toy only this time you get to run, jump, jetpack, grapple, and fly. The goal is to capture as many control points as you can while eliminating and evading hostile toys from the enemy team.

Note from the developer:
This project was taken from concept to completion over the course of five months as part of Full Sail’s Game Development program. What started as a final project turned into a passion project and so much more. We hope you enjoy playing it as much as we have making it. We hope to hear your feedback and will try to answer everyone back. -Ryan

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...