A FPP fantasy VR demo for movement controllers, in which you can sword fight skeletons and cast spells by really speaking to the microphone. Requires HTC Vive.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (339) - 72% trên 339 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg03, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi Spell Fighter VR

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

REQUIRES HTC VIVE.

A FPP fantasy VR demo for movement controllers (currently only Vive), in which you can sword fight skeletons and cast spells by really speaking to the microphone (optional - read manual on Steam to activate).

You can also shoot medieval guns, bows, throw stuff at your enemies, summon and commad your wooden golem minions. It’s core is a small sandbox, where you can train your skills, but it also has a quest to complete!


You can rush through the game's quest in about 25 minutes, normal paced playthrough can take up to an hour.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i5-4690 3.5GHz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970
  • Lưu trữ: 1600 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Required Vive
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i5-4690 3.5GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Required Vive

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...