Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Panzer Corps Gold trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg05, 2016
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, Panzer Corps: U.S. Corps '44-'45 không còn được bán trên Steam.

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Panzer Corps Gold trên Steam để có thể chơi.

Gói chứa trò chơi này

Mua Panzer Corps Gold

Bao gồm 18 vật phẩm: Panzer Corps Gold, Panzer Corps Grand Campaign '40, Panzer Corps Grand Campaign '41, Panzer Corps Grand Campaign '42, Panzer Corps Grand Campaign '42-'43, Panzer Corps Grand Campaign '43, Panzer Corps Grand Campaign '44 East, Panzer Corps Grand Campaign '44 West, Panzer Corps Grand Campaign '45 East, Panzer Corps Grand Campaign '45 West, Panzer Corps Sea Lion, Panzer Corps: Afrika Korps, Panzer Corps: Allied Corps, Panzer Corps: Grand Campaign '39, Panzer Corps: Soviet Corps, Panzer Corps: U.S. Corps '42, Panzer Corps: U.S. Corps '43, Panzer Corps: U.S. Corps '44-'45

Mua Strategy Legacy BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Master of Magic, Legion, Close Combat: Cross of Iron, Panzer Corps Gold

-10%
$77.36
 

Về nội dung này

It’s 1944, and after several years of war the Allies have finally gained the upper hand. More than a million troops prepare in England for the largest amphibious invasion in history: Operation Overlord.

The plan is to land on several beaches in northern France, and then to push east and finally put an end to the war.The coast is heavily fortified, and the Allied High Command is certain that Germany will fight bitterly and will make the Allies pay dearly for any progress. The path to Berlin will be hard and bloody, but the end to the most devastating conflict in history is at hand.

The third instalment of a mega campaign covering the entire African and European campaigns of the United States. Carry over your troops from US Corps '42 and US Corps '43!

18 scenarios:


 • Omaha Beach
 • Pointe du Hoc
 • Carentan
 • Cotentin
 • Cherbourg
 • Avranches
 • Brittany,
 • Caen
 • Falaise
 • Aachen
 • Rur
 • Sankt Vith
 • Bastogne
 • Houffalize
 • Remagen
 • Torgau
 • Wargames
 • Operation Unthinkable

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista/7/8/10
  • Bộ xử lý: Pentium 4 or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 64 Mb video card
  • Ghi chú thêm: If you use a newer OS than Windows XP, you will need at least 2 GB of RAM
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows Vista/7/8/10
  • Bộ xử lý: Pentium 4 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 128 Mb or more

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...