Fast-paced combat where any hit means DEATH! Deadly enemies and bosses to test your mettle! Champions with unique abilities and play styles!
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg10, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Blast Brawl 2 is pretty far along! Give it a try, it's a blast!

BUT it isn't "finished." I'm planning on adding more characters, enemies, levels, and gameplay modes. What's in there right now is great, but I want to add more of it!

So, in short: it's in Early Access because I plan to add more content over time!”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“TBD, but we're reaching the end of the road.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“There's a number of things I would like to add before I consider Blast Brawl 2 finished:

 • More characters, and more outfits and customizable moves per character!
 • More enemies, with each distinct region having unique opponents!
 • More bosses to battle!

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game is currently fully playable! There's 11 playable characters, a number of different game modes, and it's balanced, polished, and should be more or less bug-free!

At this point successive updates will just add new regions/enemies to fight against, and should not provide fundamental changes.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price will not change when Blast Brawl 2 leaves early access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I would love to include the community in the development process! I incorporate community feedback into balancing, ideas for new features, and more!”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Blast Brawl 2: Bloody Boogaloo

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

A fast-paced fighting game where any hit means DEATH! Battle your friends as a vastly diverse selection of characters, experiencing intense combat where every blow earns a kill, and skill reigns supreme. Brawl amidst a huge selection of maps, each set in a post-apocalyptic future and featuring unique elements that can change the face of a battle. And what's victory without a little dance?

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OSX 10
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OSX 10
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...