Bunker Punks is a fast paced rogue-light FPS set in a dystopian future. Run a group of revolutionaries and raid corporate strongholds for supplies, weapons and armor. Customize your bunker, train your gang and tear down the corporate government.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (209) - 81% trên 209 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Đánh giá của thẩm định viên

Nên xem
Bởi Doomster Entertainment 8 Tháng 6

“Rogue-Like + Robots + FPS = good

4 out of 5 'O's
D-O-O-O-O-M”

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Bunker Punks

Mua Bunker Punks Deluxe Edition

Bao gồm 2 vật phẩm: Bunker Punks, Bunker Punks Soundtrack

-15%
$19.53
 

Đánh giá

“Bunker Punks is crammed with a bunch of cool stuff.”
Kotaku

“This is Bunker Punks, and it's pretty brilliant so far.”
Eurogamer

“Everything feels so good and precise.”
Rock Paper Shotgun

Về trò chơi này

Bunker Punks is a fast paced rogue-light FPS set in a dystopian future. Run a group of revolutionaries and raid corporate strongholds for supplies, weapons and armor. Customize your bunker, train your gang and tear down the corporate government.

Features:

CLASSIC FPS GAMEPLAY – Heavily inspired by the classic FPS games of the early 90’s: High-speed-action, circle-strafing and unloading a stream of bullets into enemies.

BUNKER BUILDING – Build and upgrade new rooms in your bunker to buff your punks, improve your economy and enable new abilities. It’s a non-linear skill tree for a wide variety of play styles.

RANDOMLY GENERATED LEVELS – Every level is procedurally generated. The layout is different, the enemies are different, the loot is different, even the propaganda posters on the walls are different. You never know what’s around the next corner.

CUSTOMIZATION – Combine loot, character attributes and bunker rooms to customize each character in your Bunker Punks gang

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP3 or later
  • Bộ xử lý: 2.5 GHz dual core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 8600 or equivalent, 256 MB memory
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP SP3 or later
  • Bộ xử lý: 2.5 GHz dual core
  • Đồ họa: GeForce 8600 or equivalent, 256 MB memory
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

53 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...