Missing the days of split screen multiplayer or wanting to play with actual in-person friends in the same room? Death Stair is a local multiplayer stair climbing game. Play locally with maximum three friends and race to the finish while the fourth, armed to the teeth with an arsenal of unconventional ammo types, does everything to stop...
Đánh giá chung:
Trái chiều (179) - 65% trên 179 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg08, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Death Stair

 

Đánh giá

“Death Stair’s colorful designs and cartoonish vibe felt like a breath of fresh air among its gritty contemporaries at E3. Each round is fast and the controls are simple and easy to master. Every round left me wanting more.”
Gaming Illustrated

“Stair climbing isn’t necessarily the first activity you’d associate with action-packed fun, but that could well change with the upcoming release of Death Stair.”
Hey Poor Player

“This is the old school split-screen player-elbow-ing fun at its best, sure to bring out the aggressor in anyone who plays”
Alpha-Beta-Gamer

Về trò chơi này

Looking for that new party game to liven things up? Have some friends you don’t want to keep as friends anymore? Death Stair is exactly what you're looking for.

Death Stair is the world’s greatest competitive multiplayer stair climbing game. In local or online play, up to three people race to the finish while the fourth, armed to the teeth with an arsenal of unconventional ammo types, does everything to stop them. Death Stair takes competitive multiplayer to new extremes with ridiculous ragdoll physics and ludicrous 3v1 asymmetrical gameplay! Will you hate the player or hate the game in this chaotic ordeal designed to make friends into enemies.

Features include:

 • Dig your elbows in with up to 4 player split screen
 • Full online support means you can destroy your long distance relationships too
 • A combination of 1st and 3rd person Action
 • Exact revenge on your friends in a new way every match with our All-New Party Mode with more than 200 Million possible match outcomes!
 • Take to the stairs or to the skies in a variety of detailed environments
 • Full controller support for that classic party game feeling
 • Original Soundtrack composed the legendary Matthew A.C Cohen

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or Newer
  • Bộ xử lý: 2.0ghz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 260 or ATI 4850
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Gamepad or Controller Recommended
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or Newer
  • Bộ xử lý: 2.0ghz Quad Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 660 or better, ATI 7950 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Gamepad or Controller Recommended

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...