Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Codename: Panzers - Cold War trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Codename: Panzers - Cold War trên Steam để có thể chơi.

Mua Codename Panzers Cold War Soundtrack

Gói chứa trò chơi này

Mua Codename: Panzers Bundle

Bao gồm 6 vật phẩm: Codename: Panzers - Cold War, Codename Panzers Cold War Soundtrack, Codename: Panzers, Phase One, Codename Panzers Phase One Soundtrack, Codename: Panzers, Phase Two, Codename Panzers Phase Two Soundtrack

 

Về nội dung này

01 - Awaiting Orders
02 - Armageddon Suite
03 - Darker Than You Think
04 - High Road To Kazakhstan
05 - Operation White Star
06 - Kremlin Intrigue
07 - Red Tide Rising
08 - Battle Hymn Of The Free World
09 - Closer To Thee
10 - Special Operations Executive
11 - The Next Best Thing To Peace
12 - Red Tide Rising - Ambient Edit
13 - Operation White Star - Ambient Edit
14 - High Road To Kazakhstan - Ambient Edit
15 - Red Tide Rising - Downbeat Mix Version

Yêu cầu hệ thống

  • Operating System: Microsoft® Windows® XP SP2/Vista®
  • Processor: Intel® Core™2 Duo 1.8 GHz or AMD Athlon™ X2 +4400 or faster
  • Memory: XP 1 GB RAM - Vista 2GB RAM
  • Hard Disk Space: 5GB Available
  • Video Card: ATI Radeon X800 or NVIDIA GeForce 6800 or faster
  • Sound Card: DirectX 9.0c-compatible sound card
  • DirectX® Version: 9.0c compatible, 32 bits, multi-core

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...