Shakes and Fidget is a fun fantasy RPG satire and an award-winning role-playing game at the same time! Sounds crazy? Over 50 million players make it one of the most popular online games in the world!Customize your own comic book hero and conquer the top slot of the Hall of Fame!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (420) - 92% trên 420 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (12,452) - 90% trên 12,452 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Shakes and Fidget

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Shakes & Fidget is a fun fantasy satire of role-playing games and an award-winning role-playing game at the same time! Sounds crazy? It is!

Create your own comic hero and claim the top spot in the hall of fame! It’s not an easy task as real players stand between you and your victory in the PVP arena. Together with your guild pals, you become stronger, more invincible, and find lots of epic loot! Accept quests, complete exciting adventures, level up, collect gold, obtain honor, be “overpowered” and become a living legend!

Features:

* Unique comic look and humor
* Thousands of weapons and epic equipment
* PVE alone and with friends and also PVP against other players
* Exciting quests and scary dungeons
* Free-to-play and regular free updates

A one-time registration via Google Play Games, Facebook Connect or an email address and password is required, unless you already have a user account.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel Pentium or compatible
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.5 (Leopard)
  • Bộ xử lý: Intel Pentium or compatible
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...