The Music Room is an award nominated expressive MIDI controller. It combines virtual reality instruments and inspiring spaces. Unlike keyboard MIDI controllers, The Music Room allows you to strum, slide, bend and drum naturally and expressively.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chỉ VR

Mua The Music Room

 

Về phần mềm này

The Music Room is an award nominated expressive MIDI controller. It combines unique virtual reality instruments and inspiring spaces.

Unlike keyboard MIDI controllers, The Music Room allows you to strum, slide, bend and drum naturally and expressively. With 8 dimensions of expressive control per note The Music Room is the most expressive MIDI controller available and supports the future of MIDI, MPE. Play carefully scanned drums and cymbals from Pearl, Ludwig, Sabian, Zildjian, DW, and Gretsch. Play drums and our 3 unique melodic instruments. All these are integrated with Bitwig 8-Track, the leading expressive audio workstation. Easily loop and record instruments from VR, select presets and launch clips.

The Music Room is designed for the HTC Vive and will not work without VR hardware.


The Music Room is designed as a professional musical instrument. The setup process involves installing a DAW such as Bitwig 8-Track. A download key for Bitwig 8-Track is included.

Anything that accepts MIDI can be controlled. An MPE capable host is recommended and we test primarily with Bitwig Studio.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 64bit
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1000 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: ASIO recommended
  • Hỗ trợ VR: SteamVR. Room Scale 2m by 1.5m area required
  • Ghi chú thêm: HTC Vive / Steam VR required
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows 8.1 64bit
  • Bộ xử lý: Intel i7
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 980
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1000 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: ASIO recommended, RME or similar.
  • Ghi chú thêm: HTC Vive / Steam VR required
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...