If there was a robot that could laugh, cry and smile. ...Does it have a soul?
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (26) - 100% trên 26 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (7,405) - 95% trên 7,405 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg02, 2016
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Lucy -The Eternity She Wished For-

 

Đánh giá

“This VN is really one of the best out there on Steam.”
9/10 – Kupo Writes!

“Lucy is recommended to anyone seeking a pensive plotline that will resonate long after your monitor is turned off.”
81% – Tech-Gaming

“Lucy is ten times more powerful for those who have played lots of visual novels and think they’ve seen it all...”
4/5 – Fuwanovel

Switching the language

If you want to change the language settings, you can do it by going to the STEAM Library, right clicking on the game and then selecting Properties. Under Properties, click on Language tab, and you'll be able to choose the language you like.

*Please note that if you load the previous save files after switching to other languages, in-game texts may not be displayed properly, due to different font usage. Therefore, we highly recommend that you start a new game if language setting has been changed from STEAM Properties.

Về trò chơi này

In the near future, androids have become the way of the norm. Emotionless husks of metal have become a part of human society, much to the dismay of the boy. The robot he found at the dumpsite though, this one was different. It laughed, it cried, it smiled, it has dreams, just like a human…

Lucy -The Eternity She Wished For- is a Visual Novel, about a boy and an android. You play as the boy, who faces decisions and moral dilemmas in this near-future world. This is a story that has touched many hearts and continues to have a strong impact on those who partake in this compelling journey.



About Developers :

Project Director / Scenario : S.R

Character CG / UI Design : Defender

If you have any question or request regarding our product, please contact at mvizlab@gmail.com :)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Microsoft Windows 2000/XP(SP3)/Vista
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 1.5Ghz/AMD Athlon 1800
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Microsoft .Net Framework
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Microsoft Windows 7/8/10/11
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 2.0Ghz/AMD Athlon 2400
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Microsoft .Net Framework
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

80 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thị



Thời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:



Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...