RoboBlitz™ is a humorous, physics-based action game full of inventive gizmos, weapons, characters, and environments. Players take on the role of Blitz, a multi-talented robot who must activate an aging Space Cannon to save his world from a band of maladjusted space pirates.
Đánh giá chung:
Tích cực (30) - 80% trên 30 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg11, 2006
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua RoboBlitz

 

Đánh giá

RoboBlitz Scores High On IGN

IGN.com has a review of RoboBlitz, the debut title from Naked Sky Entertainment. Editor Steve Butts writes, "Powered by Unreal Engine 3, this action game is short, sweet and stunning to look at."

Về trò chơi này

RoboBlitz™ is a humorous, physics-based action game full of inventive gizmos, weapons, characters, and environments. Players take on the role of Blitz, a multi-talented robot who must activate an aging Space Cannon to save his world from a band of maladjusted space pirates.

 • 19 levels of puzzle-solving and high-intensity action, set in 7 unique environments
 • Humorous characters and unique weapons
 • Gameplay entirely driven by physics
 • Advanced robot simulation and control theory
 • Powered by Unreal® Engine 3

Yêu cầu hệ thống

  This game is built on the Unreal® Engine 3. While installing RoboBlitz, you may be prompted to download and install the latest video drivers.

  Minimum: Microsoft® Windows® XP SP2, Intel® Pentium® 4 2.0GHz or AMD Athlon™ XP 2000+, 512 MB RAM, 400MB Hard Disk Space, nVidia® Geforce® 6600 or ATI Radeon® X800 Video Card with 256 MB RAM, DirectX Version 9.0c

  Recommended: Microsoft® Windows® XP SP2, Intel® Pentium® Extreme Edition 3.2GHz or AMD Athlon™ 64 X2 3800+, 1 GB RAM, 400MB Hard Disk Space, nVidia® Geforce® 7800 or ATI Radeon® X1800 Video Card with 256 MB RAM, DirectX Version: 9.0c

  Supported Video Cards:

  ATI

  • Radeon® X1950 XTX
  • Radeon® X1900 series
  • Radeon® X1800 series
  • Radeon® X1600 series
  • Radeon® X1300 series
  • Radeon® X850 series
  • Radeon® X800 series
  • Mobility™ Radeon® X800 XT series
  • Mobility™ Radeon® X1800 XT series
  • Mobility™ Radeon® X1800 series
  • Mobility™ Radeon® X1600 series
  • Mobility™ Radeon® X1300 series
  • Mobility™ Radeon® X800 series

  NVidia

  • GeForce 6600 series
  • GeForce 6800 series
  • GeForce 7600 series
  • GeForce 7800 series
  • GeForce 7900 series
  • GeForce 7950 series
  • GeForce Go 7400 series
  • GeForce Go 7800 series
  • GeForce Go 7900 series

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...