Vision Runner is a First Person Parkour game with an In-Game map editor. Build and Share your parkours or play parkours from other players.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
19 Thg10, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

Vision Runner is since years my ambitious hobby project. Why Early Access? Because i'm at a point where the Development needs more Time to make Vision Runner the Game it deserves to be. Most of the Money will be reinvested into the improvement of the Game.
Most of all I am looking forward to the feedback from the Players.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“It will take me 12 - 18 months to finish Vision Runner as planned. But that doesn't mean feature and content updates will stop After Full Release. I already got some cool Ideas from the Community for later versions of the game.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“For the finished Game, we got some planned features like Multiplayer and many content Updates. Other features may vary through the Feedback from the Community.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The Player can build and share their Maps/Parkours, download Parkours from the Parkour Central and play against the Time to get on the Leaderboard.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will slightly increase with big feature and content updates. If I plan to increase the price, I will write the Information into the announcement.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I listen to every feedback, suggestion or idea you might have and consider it. But I can't promise, that those features will be implemented. You can interact with me and other players in the forums. Additionally, I have released an Trello Board where Players can vote on their favourite features and improvements.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Vision Runner

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Vision Runner is a First Person Parkour game currently in development with Unreal Engine 4.

The concept of Vision Runner is the Build, Share & Play principle. You got the opportunity to make your own maps/parkour’s with the In-Game map editor and then sharing them by uploading it automatically after the press of a button to our servers. Then all players can download and play the map in a race against the clock from the map browser or as we call it “Parkour Central”.

The Editor is easy to use, since we’ve made it completely grid-based. Players can simply place Blocks or Objects on the floor or other blocks.

Early Access Features

 • In-Game map editor with basic features and map sharing
 • Parkour Central (map browser)
 • Playing maps from us or other players against the time.
 • Basic parkour movement: climbing, sliding, wall running, jump over

Planned Features

 • Multiplayer
 • More Game Modes like Trick Running
 • Various Textures for Objects
 • More Content for the Editor
 • More Tricks
 • Various Characters
 • Weather
 • Map Locations
 • Mini-Story Creator*

*Low Priority

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 64bit
  • Bộ xử lý: Quad-Core Intel or AMD, 2.3GHz or faster
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 470 or AMD Radeon 6870 HD series card or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 8.1/10 64bit
  • Bộ xử lý: Quad-Core Intel or AMD, 2.5GHz or faster
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD Radeon R9 290X series card or higher
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...