Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Army of Tentacles: (Not) A Cthulhu Dating Sim trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
15 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Stegalosaurus Game Development trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Army of Tentacles: (Not) A Cthulhu Dating Sim trên Steam để có thể chơi.

Mua Army of Tentacles: OST

 

Về nội dung này

Contains twenty songs of various potency by Travis Boone, Moddjobbs, Nicholas Basch, and Will Roget II.

1. New England Lovecraft
2. Autumn Tomfoolery
3. Deep One Theme
4. Hollycraft
5. Todd's Bar
6. Dreams May Die
7. Into The Woodland Area of Woods
8. Hybrid Blues
9. Dreamlands
10. Elsinore
11. The Jones Brothers
12. Wearing The Human Suit
13. Killer Conversation
14. Miskatonic University
15. Halloween 1927
16. Obed Marsh
17. Unspeakable Horrors
18. Assault on Innsmouth
19. Not Chrono Trigger
20. Unused Epilogue Theme

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 and above
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 and above
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: x86 or compatible processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: x86 or compatible processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Stegalosaurus Game Development

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.