Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Welcome to the Womb Room, the beginning of the end. The ultimate human life simulator. Is this a roguelike? Is life a roguelike?
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (37) - 32% trên 37 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Womb Room

 

Đánh giá

“Can jet fuel melt steel beams? This game finally answers the age old question.”
9 out of 11 – Crazy Uncle Jerry

“I can't wait to buy the $60 Season Pass!”
Said No One Ever

“There is a 0.1% chance of contracting mesothelioma by playing this game.”
99.9% Asbestos Free – Asbestos Workers Union

Ưu đãi đặc biệt

Create your own Womb Room scenarios and enter to win one of many fabulous prizes!

 • (1) Grand Prize Winner will receive a $100.00 Steam Gift Card
 • (1) Second Place Winner will receive a $50.00 Steam Gift Card
 • (1) Third Place Winner will receive a $25.00 Steam Gift Card
 • (10) Runner Ups will receive a Night Dive Studios Game of their choice!

All winners will have their entry become official Womb Room DLC!

Visit the Womb Room Workshop and create your own scenario to share! Winners will be chosen by the developers based on the following criteria.

Does your entry:

Make us laugh?
Make us cry?
Make us question our humanity?
Bring about destruction of the civilized world?
Summon an elder God?
Make us cringe?
Make us fear you?

How do you make WORKSHOP content for Womb Room? Follow this link:

http://steamcommunity.com/app/426010/discussions/0/371918937265453178/

Open only to legal residents of the fifty (50) United States and the District of Columbia, 18 years or older. Contest ends 5/4/16. VOID WHERE PROHIBITED. Winners will be announced in the Community Forum and contacted via Steam.

Về trò chơi này

Welcome to the Womb Room, the beginning of the end.

Key Features:

 • How will you live your life?
 • Is it even up to you?
 • Will you make it out of the womb?
 • Is it a good idea to play with Dad's gun?
 • How long will you last?
 • Was life worth living?
 • Why does that blood stained Pomeranian want you dead?
 • Who controls your destiny?
 • I bet that blue stuff under the sink tastes great!
 • Is there a God?
 • Contract a life threatening illness!
 • Puppets!
 • WORKSHOP
 • 47 Achievements!
 • Steam Trading Cards!
 • Would you do it all over again?

Womb Room might answer all these questions and more! It's time to live the life you never asked for.

"It's time to die!"

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Any 100% OpenGL capable card (Card or Onboard)
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX capable sound card or on-board audio
  • Ghi chú thêm: Prepare to leave the Womb Room
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-5960X
  • Bộ nhớ: 64 GB RAM
  • Đồ họa: 4x EVGA GeForce Titan X Hydro Copper
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 1000 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Sound Blaster X7
  • Ghi chú thêm: Only NASA can play this game on ULTRA settings.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6+
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz dual-core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated graphics card with 512MB of VRAM and shader model 3.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.6+
  • Bộ xử lý: 3 GHz dual-core or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated graphics card with 512MB of VRAM and shader model 3.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...