Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Iron Snout is a fast, colorful and brutal fighting game in which you will be helping a piglet fight for its life against hordes of wolves.
Đánh giá
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (65) - 92% trên 65 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực. (92% trên 65) Gần đây
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (16,335) - 97% trên 16,335 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (97% trên 16,335) Trước nay
Ngày phát hành:
27 Thg01, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise SnoutUp trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Iron Snout

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Iron Snout is fast, colorful and brutal button-mash fighting game in which you will be helping a piglet fight for its life against hordes of wolves.

 • fast-paced and bacon-flavored combat
 • movie-like combo moves to fight hilarious (but dangerous) enemies
 • knocking enemy heads and throwing them back at them
 • hyper-responsive controls
 • Steam achievements and leaderboards

Special thanks

Store art: Steffen Wittig
Background music: weirdnoises

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7 or 8
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128MB
  • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128MB
  • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux/SteamOS
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128MB
  • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ SnoutUp

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...