An indie turn-based Tactics RPG with a heavy emphasis on exploration, character progression, and highly tactical combat. Create your own deeply customizable party of Warriors, Sorcerers, and Shiftcloaks to take on the Spire!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (95) - 96% trên 95 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg11, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Voidspire Tactics

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (10)

22 Tháng 6

Version 1.0.9.1 Patch Notes

A small patch that fixes a few very rare edge cases, as well as cleaning up some Sharpshooter abilities.

The main change is that Headshot is now less potent but more reliable when used as a combat opener. No longer do you need to savescum to get the perfect snipe.

1.0.9.1
 • Sharpshooter's Headshot now only deals 150% damage when used outside of combat, but can't miss.
 • Sharpshooter's Charge Shot tooltip now correctly updates to show increased damage when you rank it up.
 • Void Veil visuals no longer disappear when you are in critical condition
 • Added extra checks to Spiretop to ensure your actions are remembered correctly
2 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Voidspire Tactics is an indie turn-based Tactics RPG with a heavy emphasis on exploration, character progression, and highly tactical combat. Create your own deeply customizable party of Warriors, Sorcerers, and Shiftcloaks to take on the Spire!

 • Open-ended exploration – traverse a nonlinear world full of secrets
 • Refined tactical combat fit for beginners and veterans alike – easy to learn, hard to master
 • Choose from 4 playable races, unlock up to 18 classes, learn & upgrade 100+ abilities, and equip your choice of 50+ passive abilities
 • Destructible terrain and elemental interactions – flood the battlefield, then shock everyone with lightning!
 • Abilities are good for more than just combat – freeze a river to cross it, or grow seeds into vines to scale mountains!
 • Atypical fantasy setting – not one elf, orc or goblin in sight

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Must support Shader Model 2.0
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1350 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...