Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Knight Squad trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Tích cực (10) - 90% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg11, 2015
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Knight Squad trên Steam để có thể chơi.

Mua Knight Squad - Extra Chivalrous

 

Về nội dung này

More insane content for Knight Squad! Includes 4 new game modes (Soul Hunter, Jail Break, Arms Race, Serial Killer) and 3 extra knights (Shiny, Sparkles and Smoke).

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Intel® Core™2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 mb
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.6 or later
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Intel® Core™2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 mb
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 10.10 or later
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Intel® Core™2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 mb

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...