Step into the epic adventure of the legendary pirate Captain Henry Morgan. Inspired by true events from 16th century, Caribbean Odyssey is a beautiful tale of loyalty, love, betrayal and revenge. Explore a lavish and colorful world of secrets in 2.5D.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg11, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Caribbean Odyssey

 

Về trò chơi này

Step into the epic adventure of the legendary pirate Captain Henry Morgan. Inspired by true events from 16th century, Caribbean Odyssey is a beautiful tale of loyalty, love, betrayal and revenge. Explore a lavish and colorful world of secrets in 2.5D. The journey of Captain Morgan takes you through Caribbean islands, caves, dungeons, jungles and populated cities. Unfold the mysterious truth as the most wanted pirate of the Caribbean flees from the city of Port Royal to escape the wrath of evil Governor Thomas Modyford. Does he really have the map to the mythical City of Gold?Caribbean Odyssey is the first installment of a long tale that tells a compelling & epic story of the legendary character, Captain Henry Morgan. The story begins at Port Royal in 1655, where Henry Morgan comes to see a mysterious woman named Merry Carleton. Henry Morgan had just previously returned from Panama, where he was sent by the current Governor of Port Royal, Sir Thomas Modyford. Captain Henry successfully crushed the Spanish Army and laid the capital under siege for weeks. Eventually the Spaniards were forced to pay him a large ransom to avoid the total burning and pillaging of Panama City.Governor Sir Thomas Modyford was a trusted fellow of the British Crown and was known for his cunning and greed for gold. He sent Henry Morgan to Panama because taking over Panama City would open the doors for the Royal Navy to strengthen its stronghold over the open waters. Unfortunately, in a cruel twist of fate, the Spaniards and the British Royal Crown had already signed a peace contract before Henry Morgan’s conquest. As a result, Henry Morgan’s actions are decreed as piracy, and the Royal Crown declares him as an outlaw and places a hefty bounty on his head. The cunning Governor Sir Thomas Modyford saw an opportunity to at once please the Royal Crown and feed his greed by agreeing with the Spaniards to go on a joint expedition to hunt down the mysterious and rumored City of Gold in exchange of taking down the outlaw who single handedly took out the Spanish forces in Panama. Now Captain Morgan is caught in the cross hairs of the Crown’s Justice and the vengeful Spaniards.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i3 1.3ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 280+ / Radeon HD 5+ series
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: Mouse, Keyboard (Standard Controller Recommended)
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1
  • Bộ xử lý: i5 2ghz+
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 6+ / Radeon HD 7+ series
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: Standard Controller Recommended

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...