Block the beats! Audioshield puts you at the point of impact for every hit in your songs. Block incoming orbs with your shields and feel the music. Works with any song!
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (12) - 75% trên 12 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,524) - 81% trên 2,524 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Audioshield

 

Về trò chơi này

"Audioshield is the most purely joyful time I’ve had with a facebox on" (Alec Meer, Rock Paper Shotgun)

"Audioshield: Feels like music-melee Missile Command-and we love it" (Ars Technica)

"AudioShield -- a rhythm game -- is HTC Vive's killer app" (Jeff Grubb, VentureBeat)

Experience your entire music collection in VR. Audioshield puts you at the point of impact for every hit in your music. Beats glide in slowly for mellow parts of songs, then ramp up for intense parts of songs with cross-body, double-shield, and high-altitude hits.

Audioshield uses an advanced version of Audiosurf 2's music analysis system to sync with any song from your collection.

Every song has its own online leaderboard. Audioshield also supports local leaderboards to easily compete with friends during look-at-my-awesome-new-VR-system parties.

"Let's punch the hell out of music in virtual reality with Audioshield" (Polygon)

"Audioshield found some neuroreceptor in the deepest cavern of my brain—one that can only be stimulated by an incredible combination of sight, sound, and motion—and flooded it with a sensation that has left me reeling for days." (Ars Technica)

"Fighting Music in VR. This is the coolest sh** ever." (Jericho)

"VR Missile Command inside a neon rave, set to your own music." (PC Gamer)

"The physicality of standing in place to fend off incoming orbs feels powerful" (IGN)

"...your music library comes to life as a fully immersive gaming experience" (UploadVR)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1 or newer
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 1050ti / AMD Radeon™ R9 290 equivalent or greater
  • Lưu trữ: 900 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...