Help a brave little turtle get his shell back in this exciting adventure.
Đánh giá chung:
Tích cực (41) - 90% trên 41 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg10, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Turtle Odyssey

 

Về trò chơi này

Note: This game is not compatible with Windows 10.
Help a brave little turtle get his shell back in this exciting adventure. Ozzy the turtle has been selected to track down stolen talismans and capture the thieves. Help Ozzy battle devilfish, sea hedgehogs, and a host of other strange undersea creatures along the way. With more than forty levels of fun, there's enough adventure here for everyone. Dive in and start your Turtle Odyssey today!
- Multiple Difficulty Levels
- Easy to Learn and Play
- Cool Bonuses
- Strange Enemies

Grab it while you can, and TELL YOUR FRIENDS!

Follow us on:
http://twitter.com/realoregames
http://www.facebook.com/RealoreGame

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
  • Bộ xử lý: Pentium III 800MHz
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with 32MB Video RAM
  • Lưu trữ: 30 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...