ARENA GODS® is Spectacle Combat, a top-down, arena fighting game where two to four gladiators compete to be the last one standing in an anything goes deathmatch spectacle.You are gladiator. Brave the arena and win the crowd to seize godhood!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (78) - 84% trên 78 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“The game is already fully playable and balanced. We're doing Early Access to build our community
and gather feedback as we implement new features and content so we can polish them to offer the best possible experience before we call it done.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We're not sure how long the game will be in Early Access.

We might end development soon, or we might continue it for a long time. It will be ready when we reach the best local multiplayer experience, in our opinion.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The Early Access version contains the main core features implemented and working. Which are:
-One game mode: Last Man Standing
-Fully balanced combat system
-One Arena theme with 10 stages
-AI opponents to play against

For the full version we are planning to add:
-Improve AI
-More arena themes and stages
-Sound and music improvements
-Audience members
-UI improvements
-New game modes
-Performance Improvements
-New weapons

Our development might change direction in response to player feedback, so we can't promise that those are definitive.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The Early Access version is fully playable and delivers a complete local multiplayer experience, proven by beta testers and several nominations and awards that the game received so far during development.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to review the price after the Early Access, with a price that fairly corresponds to the game content and features.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We would like the Early Access community to be involved in the development of the game. We want to open up a dialog with the players and get valuable feedback which will ultimately result in the game being as entertaining as possible.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua ARENA GODS

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Đánh giá

“The beauty of arena gods is it’s simplicity and the freedom it gives you.”
Indie Hangover

“At the end of the day, I was there for games, and no game blew me away quite like arena gods"”
Knerds Online

“Minimalist and Brutal”
PC Gamer

Về trò chơi này

Welcome to the Arena!

ARENA GODS® is Spectacle Combat, a top-down, arena fighting game where two to four gladiators compete to be the last one standing in an anything goes deathmatch spectacle.

You are gladiator. Brave the arena and win the crowd to seize godhood!

Key Features

 • Fight armed or unarmed, strike or throw, standing or on the ground.
 • Every object can be picked up, wielded as a weapon, and thrown as a projectile.
 • Projectiles can be deflected or caught in mid air.
 • Most weapons kill in a single hit, but all can be disarmed.
 • Each weapon is unique with specific strengths and weaknesses.
 • The arena shifts and changes each round.

Prologue

The gates of the Colosseum open!
To be a gladiator in these times is to be one amongst untold thousands.
It is to be bound to the bloodiest sport imaginable.
It is a game you can play today, if you dare.
Forget certainty, for on the Sands anything and everything can happen.
Forget mercy, for in the Arena you will find none,
only an endless cycle of conflict and carnage, and the thirsting roar of the Mob.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-4160 @3.60GHZ
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel Integrated HD 4000 or better
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Card âm thanh: DirectX compatible soundcard or onboard chipset
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 960
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Card âm thanh: DirectX compatible soundcard or onboard chipset
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: MacOS
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: Intel Integrated HD 4000 or better
  Khuyến nghị:
  * Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.

  Thẩm định viên nói gì

  12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

  Đánh giá của khách hàng

  Loại đánh giá


  Phương thức mua


  Ngôn ngữ


  Khoảng ngày
  Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

  Hiện đồ thị  Thời gian chơi
  Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:  Không có tối thiểu đến Không có tối đa
  Hiển thị:
  Hiện đồ thị
   
  Ẩn đồ thị
   
  Bộ lọc
  Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
  Thời gian chơi:
  Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
  Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
  Đang tải đánh giá...