Welcome to the world where mysticism and reality, past and present, good and evil are united in a single whole!
Đánh giá chung:
Trái chiều (51) - 68% trên 51 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg12, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Contract With The Devil

ƯU ĐÃI XUYÊN TUẦN! Kết thúc vào 23 Tháng 9

-90%
$4.99
$0.49
 

Về trò chơi này

The unknown sends you a letter and invites to his house, promising to tell something very important about your daughter. But during the dinner with the owner of the mansion, the terrible thing occurred: as soon as you threw off the blanket from antique mirror, a mysterious evil force stole your only daughter Lisa! Right before your eyes, she disappeared inside a large mirror without a trace, and the only witness of these strange events who could shed the light - disappeared. Return 7 vices back to the Vault in order to help Sonya to save yourself and her daughter. Use the tips of a bogy Brownie - it will become your faithful assistant in this dangerous journey full of mysticism.
Exciting tasks, unusual riddles, lots of logic puzzles, search of items and important artifacts are waiting for you. And also, the journey through the looking glass and a visit of the past.
Discover the sinister family secret and throw out a challenge to the power of evil! But be careful, the closer you are toward the goal, the more someone dislikes it much.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP3
  • Bộ xử lý: 1500 MHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 1419 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: 2000 MHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 1419 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...