A 15 minute heist game by Crows Crows Crows & Directed by William Pugh (The Stanley Parable). Slip into the soft-soled shoes of the mastermind responsible for the greatest heist- oh god I can’t do this any more, i’m joining the strike. good luck writing the steam description.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (37) - 94% trên 37 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (8,212) - 93% trên 8,212 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg12, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Dr. Langeskov, The Tiger, and The Terribly Cursed Emerald: A Whirlwind Heist

Chơi miễn phí
 

Đánh giá

“Twenty minutes. No cost. You’ll laugh. Bargain.”
Rock Paper Shotgun

“One of the Best Comedies of the Year”
Motherboard (VICE)

“...game...”
Karla Zimonja

Về trò chơi này

It’s the hottest summer on record, and all across Europe, valuable objects are disappearing.

Museum curators unlock cabinets and find precious artefacts stolen. Wealthy mansion owners wake up to see their priceless paintings have vanished from the walls.

One thing’s clear: a master thief is touring the continent and the police are left scratching their heads.

In this 15 minute game by Crows Crows Crows, a team led by William Pugh (The Stanley Parable), slip into the soft-soled shoes of the mastermind responsible…

… silently cross the darkened lawn of the mansion…

… hold tight to the tranquiliser gun in your pocket, and commit the most audacious heis--

oh god I can’t do this any more, i’m joining the strike. i didn’t want to - i honestly didn’t want to, but it’s gone too far

i’m supposed to be writing the steam store description and that’s it, that’s my job, but because of the understaffing i’ve been told i need to work in the lighting department too and it’s only a matter of time before i’m re-assigned to wildlife preparation

and everybody knows that working for wildlife preparation is mostly about trying very hard not to be eaten by the tiger

so that’s it, i’m joining the picket. if they want somebody else to finish the description, that’s their problem

i’m out.


- tina

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2 or higher
  • Bộ xử lý: 1.80GHz Processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Video card with 512MB of VRAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X v10.7 Lion or higher
  • Bộ xử lý: 1.80GHz Processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Video card with 512MB of VRAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

156 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...