Cửa hàng điểm Tin tức Labs
An otome dating simulation game, Lucky Rabbit Reflex! sees our seventeen-year old heroine beginning her first and final year at a new school. Will she find friendship - or even romance - amongst the motley crew at Northmain College?
Đánh giá chung:
Tích cực (25) - 88% trên 25 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg07, 2011
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Lucky Rabbit Reflex!

 

Đánh giá

“Packed with humour, charm, and some genuine heart, Lucky Rabbit Reflex! is a warm, engaging, and blissfully drama-free experience that's easy to get into and very hard to put down.”
4.6/5 – Jayisgames

Về trò chơi này

An otome (Girl pursues Boy) dating simulation game, Lucky Rabbit Reflex! sees our seventeen-year old heroine beginning her first and final year at a new school. Will she find friendship - or even romance - amongst the motley crew at Northmain College? (Or a decent fashion sense, at the very least!)

Game Features:
 • 19 endings
 • 5+ romanceable gentlemen
 • 75 unique CGs
 • 150+ unique items of clothing and accessories
 • CG / endings gallery
 • 178,861 words

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 460 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS 10.4
  • Bộ xử lý: 1Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 460 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 1Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 460 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...