1936: Soldiers of the Third Reich roam the world seeking occult weapons for their insane plans of conquest. When Fenton Paddock, a former British soldier and hapless smuggler, is asked to look for his friend Richard, who went missing in Tibet, he has no idea that this search will lead him across three continents to a secret that could...
Đánh giá chung:
Rất tích cực (212) - 90% trên 212 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg9, 2010
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Lost Horizon

Gói chứa trò chơi này

Mua Lost Horizon Double Pack

Bao gồm 2 vật phẩm: Lost Horizon, Lost Horizon 2

Mua Animation Arts Collection BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Secret Files: Tunguska, Secret Files 2: Puritas Cordis, Lost Horizon, Secret Files 3, Secret Files: Sam Peters, Lost Horizon 2

-25%
$48.69
 

Về trò chơi này

1936: Soldiers of the Third Reich roam the world seeking occult weapons for their insane plans of conquest. When Fenton Paddock, a former British soldier and hapless smuggler, is asked to look for his friend Richard, who went missing in Tibet, he has no idea that this search will lead him across three continents to a secret that could turn the whole world upside down. Enough mystery? Not in the mood for another crime story? "Lost Horizon" brings the classic adventure back to its roots: the 1930s, exotic settings all over the world, and the dangerous quest for one of the greatest secrets of mankind makes adventurers' hearts beat faster. The Makers of the award-winning Secret Files series invite you to experience a technically outstanding, carefully designed game featuring an absolutely thrilling story at the side of Kim and Fenton.


Key features:

 • Unique handmade graphic style
 • Exotic settings you've never seen before
 • Movie-like story by novelist Claudia Kern
 • Both realistic and funny dialogues
 • Excellent technical appearance and minimal system requirements
 • Fast-paced presentation of the exciting story in movie style
 • Innovative puzzle design, always fair and logical

Yêu cầu hệ thống

  • OS: Windows® XP/Vista™/Windows 7™
  • Processor: Pentium IV 2 GHz Single Core or 100 % compatible CPU
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: DirectX® 9-compatible AGP or PCI Express 64 MB video card or better
  • DirectX®: DirectX® 9
  • Hard Drive: 4.5 GB of free hard disk space
  • Sound: DirectX® 9-compatible 16-bit sound card (optional)

Thẩm định viên nói gì

19 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...