Become a young hero and travel from dungeon to dungeon to regain your lost memories. While fighting your way through, you will encounter characters from your past. It's your quest to figure out if they are friends or foes. But be careful anyone can betray you in the Dungeons of Betrayal.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dungeons of Betrayal

 

Về trò chơi này

In this thrilling dungeon crawler RPG, regain your lost memories by navigating your way through various mazes and puzzles.  The characters you meet and choices you make will determine how far you go so think quickly to how you want to proceed.  

It is your quest to figure out if they are friends or foes. But be careful anyone can betray you in the Dungeons of Betrayal.


What makes the game unique and fun to play:
- Dark, humorous and ever-changing story-line
- High replay value.
- Discover secret areas
- Simple stat distribution system
- Easy weapon upgrade feature
- Unique sparing system

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Video card with at least 512MB of RAM
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Sound Card
  • Ghi chú thêm: Logitech/Xbox 360 controller or a keyboard
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 or equivalent (or better)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Video card with at least 1GB of RAM
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Sound Card
  • Ghi chú thêm: Logitech/Xbox 360 controller or a keyboard
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.10
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Compatible OpenGLR
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Sound Card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OSX 10.10
  • Bộ xử lý: Intel Dual-core i5 processor 2.7GHz or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel Iris Graphics 6100 or better
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Sound Card
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 or Steam OS 2.0 (64 bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Video card with at least 1GB of RAM
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Sound Card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 or Steam OS 2.0 (64 bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 or equivalent (or better)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Video card with at least 2GB of RAM
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Sound Card

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...