Puzzle Ball is a physics-based puzzle game with a flexible and user-friendly level editor.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (33) - 36% trên 33 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg10, 2015
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Puzzle Ball

 

Về trò chơi này

Puzzle Ball is a puzzle game where your main task is to move a ball from the start to the finish. The goal is to complete the level with as many points as possible. The main difficulty is that there are many obstacles for the ball to pass, for example: swings, pendulums, bridges, etc. Your ball can also change the material it is made of and this might significantly influence the route of your ball.

One of the main options that the game provides you with is the creation and publication of your own levels. In the game you will find a flexible and user-friendly editor of the levels. Every player can share his own opinion on how the game should look, what should be its design and the level of difficulty. At the same time the players who are playing the newly-created level can rate the efforts of its creator and thus form his rating in the Top Builders List.

At the start the player has a certain amount of points that is diminishing all along the play time. There are bonus points on the way to the finish that can help you to reach the top of the rating list. When a player finishes the level with the greatest amount of points he sets the new record of the level. All the records are kept in the list of leaders. A player will also earn global rating points by setting new records in the levels. This gives him an opportunity to get the first place in the top of the best players.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: XP
  • Bộ xử lý: Dual-Core, 2.4 GHz+, AMD 2.8 GHz+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia 9800 / 540M, AMD Radeon 4870
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...