Follow Puzzle through a series of classic RPG challenges on his journey to save the Puzzle Sages from a member of the group who's gone insane!
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg01, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Puzzle Sages

 

Về trò chơi này

Challenge 3 difficulty levels of puzzles, and uncover the true ending of Puzzle's quest!

Boulder's, Ice, Patrols, and Spike traps oh my, along with many other types of fiendish traps await you!

Puzzle Sages is built on the concept of presenting fun, but difficult challenges.
The game's main features are as follows!
 • 30 Puzzle's of various difficulties and types!
 • No luck based challenges! if you beat a puzzle it's purely because of your skill as a player!
 • A fun story!
 • 100% hand crafted challenges and levels!
 • 3 varying difficulty levels with different endings, to push you too overcome the challenges to discover the truth!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/7/8/10
  • Bộ xử lý: 2.0GHZ or higher
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...