Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Play as a hacker and take control of an ultra secret company to reveal the darkest secrets. But beware , you seem not to be alone and what you will discover could change the world ...
Đánh giá chung:
Rất tích cực (175) - 81% trên 175 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg10, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Mu Complex Demo

Try the demo

Mua Mu Complex

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

-50%
$8.99
$4.49
 

Về trò chơi này

Hack your way into the complex, all by yourself.


Mu Complex won't be available in a bundle anytime soon, we can promise you that.

Ever wanted to be a hacker? Not that AAA kind of hacker. We're talking about real hacker, using the hard old way.
Someone who writes some cryptic commands only he can understand to get deep into some dirty corporation.
That's what you want, that's what we provide.
Don't worry, you'll learn step by step how to do that, to finally become a full-featured hacker.

Featuring a fulfilling storyline, will you save Lya?
 • Features two episodes
 • Try and solve hard riddles and puzzles
 • Learn real Linux terminal commands
 • Hundreds of emails to read
 • An immersive background
 • Shake your brain and your computer to solve the challenges
 • Uncover the complex's secrets and save Lya!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.3 GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 3D acceleration enabled card
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.8+
  • Bộ xử lý: 1.3 GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 3D acceleration enabled card
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  Tối thiểu:
  • HĐH: Kernel 2.6 and up
  • Bộ xử lý: 1.3 GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 3D acceleration enabled card
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...