Sumico is a very original number puzzle game. It challenges you with fun but deep gameplay. The game features 84 handmade levels and an Endless Mode which you can style to your liking. Enjoy!
Đánh giá chung:
Tích cực (10) - 100% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg07, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua SUMICO - The Numbers Game

 

Đánh giá

“Sumico is a gem of a puzzler”
9/10 – NintendoLife

“It is fresh, it is unique and quite honestly it is criminal this hasn’t gone mainstream”
9/10 – Brash Games

“Sumico can help the entire video game industry with its bad image.”
9/10 – Family Friendly Gaming

Về trò chơi này

Sumico is a very original number puzzle game. It challenges you with fun but deep gameplay. The game features 84 handmade levels and an Endless Mode which you can style to your liking. Enjoy!

 • Easy to play, hard to master
 • Relaxing, satisfying gameplay
 • 84 handmade levels
 • Endless Mode (adaptable)
 • Educational mode
 • Junior mode (no negative numbers)
 • Great for kids and parents alike!

Sumico received high praise from the press, being awarded lots of 9/10 en five star-reviews.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Win 8, 7
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 30 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.9 or higher
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable)
  • Lưu trữ: 30 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: glibc 2.17+, 32/64-bit
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable)
  • Lưu trữ: 30 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...