Cửa hàng điểm Tin tức Labs
John Wick Chronicles is an immersive first-person-shooter game built from the ground up for virtual reality. Players have the chance to explore the iconic Continental Hotel and are tasked with assassinating seemingly impossible targets that only John Wick himself could handle.
Đánh giá chung:
Trái chiều (258) - 64% trên 258 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg02, 2017
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

ĐỀ CỬ TRÒ CHƠI NÀY CHO
GIẢI THƯỞNG STEAM
RA MẮT THÁNG MƯỜI HAI NÀY.   TÌM HIỂU THÊM.
Đề cử trò này cho một giải thưởng
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, John Wick Chronicles không còn được bán trên Steam.
Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
 

Về trò chơi này

John Wick is back!

John Wick Chronicles lets you play as the legendary assassin John Wick, allowing you to pick up his iconic weapons and head into the world of hired guns - all in virtual reality.

In John Wick Chronicles you’ll dive into a whole new way to experience the action, as you’ll be a part of it - and not just someone who holds the controller.

Enter the Continental Hotel, and pick up your first mission…

More information about the game is available at http://www.johnwickvr.com

Key Features

Enter the World of Hired Guns - Explore the John Wick universe and immerse yourself in a high adrenaline experience by interacting with characters and exploring the locations in three different levels.

Experience intuitive Controls in VR - For the first time ever, experience John Wick in virtual reality using smooth, simple and intuitive controls that are easy to learn but hard to master.

Practice makes perfect - Use the training mode to perfect your assassination skills before you head over to the Continental Hotel, armed and ready.

Fight for your life in two different game modes - Step into the shoes of the crime underworld legend John Wick and choose between two gameplay modes, depending on what experience you are after: Arcade or Simulation.

Immerse yourself in the intense combat gameplay - John Wick Chronicles offers an action-packed experience that features intense combat gameplay where your ability to dodge and cover is key.

Thrilling boss fights awaits you - John Wick Chronicles features challenging boss fights in virtual reality.

Wield John Wicks iconic arsenal - For a legendary assassin such as John Wick, everything from handguns and grenades to sniper rifles and submachine guns are available in your arsenal to take out anyone in your path.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GTX 980
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7-4770
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GTX 1080
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...