Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Crypt of the NecroDancer trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Khá tích cực (14) - 78% trên 14 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg06, 2015
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Brace Yourself Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Crypt of the NecroDancer trên Steam để có thể chơi.

Mua Crypt of the NecroDancer Extras

 

Về nội dung này

This small pack of NecroDancer extras includes the director's cut of our mini documentary (60% more footage), high resolution NecroDancer promo art created by other talented indies, and more!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any OS capable of playing an MP4 video file
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any OS capable of playing an MP4 video file
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any OS capable of playing an MP4 video file

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Brace Yourself Games

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...